muutot, muuttolaatikot, muuttotarvikkeetPyydä tarjous tai ota yhteyttä! по-русскиBriefly in English
Muuttofirma facebook
Yhteystiedot

Suomen Muuttofirma Oy
| Pilkontie 5, 80130 Joensuu
| muutot@muuttofirma.fi

Ma-pe 8-18, la-su (sop. mukaan)

Joensuu: puh. 050 331 1660
| Kuopio: puh. 050 567 9777

Suomen Muuttofirma Oy
| Pilkontie 5, 80130 Joensuu
| muutot@muuttofirma.fi

Ma-pe 8-18, la-su (sop. mukaan)

Joensuu: puh. 050 331 1660
| Kuopio: puh. 050 567 9777

Omatoimimuutot

Kun haluat tehdä muuton itse, saat meiltä kaiken tarvitsemasi muuttoautosta laatikoihin ja nokkakärryistä suojapapereihin. Isoa muuttopakettiautoamme saa ajaa B-kortilla. Vuokraamme sitä edulliseen tuntihintaan!

Hinnasto

1 h 40 €
2 h 45 €
3 h 50 €
4 h 55 €
5 h 60 €
6 h 65 €
8 h 70 €
10 h 75 €
12 h 80 €
24 h 90 €
1 vko 399 €
2 vko 749 €
1 kk 1 199 €

Hintaan sisältyvät 300 km/vrk ja vakuutus, jonka omavastuu on 1 000 € / vahinko. Diesel ei sisälly hintaan. Lisäkilometri hinta on 0,30 €/km.

Mikäli varausta pidennetään varauksen aikana, pidennyksen hinnoittelu on sama kuin uuden varauksen tekeminen, jolloin yhden lisätunnin hinta on 35 € ja sitä seuraavien tuntien hinta on 5 € / tunti. Huomaathan myös, että varauksen pidentäminen ei välttämättä ole mahdollista.

Toimitus- ja lisäpalvelumaksut

Viikonloppu- ja kuunvaihdelisä veloitetaan viikonloppuisin ja pyhinä sekä kuun ensimmäisenä ja viimeisenä päivänä noudettavista varauksista 10 €

Pakettiauton toimitus ja nouto toimitusalueella 30 € / suunta

Polttoaineveloitus, jos et tankkaa autoa itse 0,30 € / km

Maksutavat

Käteinen tai lasku

Vakuutuksen omavastuun alentaminen 1000 eurosta 300 euroon

Ensimmäiseltä alkavalta vuorokaudelta 20 €
Seuraavilta alkavilta vuorokausilta 10 €

Vuokrausehdot

1. Sopijaosapuolet

Seuraavia ehtoja sovelletaan vuokralleantajan, Suomen Muuttofirma Oy:n 2292440-7 Pilkontie 3 80130 Joensuu (jäljempänä Vuokraamo) ja vuokralleottajan (jäljempänä Asiakas) välillä.

2. Ajoneuvon luovutus- ja palautusehdot

a) Vuokraamo luovuttaa ajoneuvon käyttökuntoisena Asiakkaalle sovittuna ajankohtana ja sovitussa paikassa. Ellei Asiakas saa ajoneuvoa käyttöönsä Vuokraamon tekemän virheen johdosta, hän on oikeutettu virhettä vastaavaan alennukseen.

b) Asiakas sitoutuu olemaan varauksen mukaisesti sovittuna ajankohtana sovitussa paikassa vastaanottamassa ajoneuvon. Vuokra-ajan päättyessä asiakkaan on palautettava ajoneuvo Vuokraamon edustajalle sovitun mukaisesti. Auton avaimet on aina palautettava Vuokraamon henkilökunnalle.

c) Jos Asiakas jättää palauttamatta ajoneuvon vuokra-ajan päättyessä eikä vuokrasopimuksen pidentämisestä ole sovittu Vuokraamon kanssa, asia ilmoitetaan poliisille.

d) Vuokraamolla on oikeus olla luovuttamatta ajoneuvoa, jos ilmenee, että Asiakas ei ole kykenevä ajoneuvon ehdot täyttävään käyttöön. Ajoneuvoa ei luovuteta, mikäli asiakkaalla ei ole esittää voimassaolevaa ajokorttia.

3. Vuokra-aika

a) Vuokra-aika alkaa siitä hetkestä kun Asiakas vastaanottaa auton ja päättyy etukäteen sovittuna vuokra-ajan päättymisajankohtana. Vuokra-ajan laskutus tapahtuu varatun ajan mukaan eikä Asiakkaalle makseta hyvitystä, vaikka tämä palauttaisi auton ennen vuokra-ajan päättymistä.

b) Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että on paikalla vastaanottamassa auton sovittuna ajankohtana sovitussa paikassa. Myöhästyminen saattaa johtaa vuokra-ajan alkamisen siirtymisen uudelleenmääriteltävään myöhempään ajankohtaan.

c) Vuokra-ajan pidennys kesken vuokra-ajan edellyttää, että ajoneuvo on käytettävissä. Varauksen pidennys veloitetaan hinnaston mukaan kuin se olisi erillinen uusi varaus.

4. Ajoneuvon käyttö

a) Asiakas on velvollinen huolehtimaan ajoneuvosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Asiakas sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavalla.

b) Asiakas sitoutuu itse kuljettamaan autoa. Auto voidaan luovuttaa toisen henkilön kuljetettavaksi vain Vuokraamon kanssa tehdyllä kirjallisella sopimuksella, jolloin ylimääräisistä kuljettajista veloitetaan 10 € henkilöä kohden. Asiakas on velvollinen antamaan tiedon tämä sopimuksen sisällöstä henkilölle, jolle auto luovutetaan kuljetettavaksi. Asiakkaan tulee esittää autoa vastaanottaessaan voimassa oleva ajokortti.

c) Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty.

d) Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava.

e) Asiakkaan tulee autoa vastaanottaessaan tarkistaa sen ulkoinen kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi.

d) Ajoneuvossa tupakointi on ehdottomasti kielletty. Ellei Asiakas noudata tätä kieltoa, Vuokraamolla on oikeus vaatia 200 €:n maksu sopimusrikosta.

5. Käyttöä koskevat rajoitukset

Ajoneuvoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle.

6. Asiakkaan korvausvastuu

a) Asiakas on velvollinen korvaamaan autolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot. Vuokraamo laskuttaa Asiakasta Vuokraamon valitseman korjaamon korjauskustannuslaskelman mukaan. Korvausvastuun yläraja on 1 000 € vahinkoa kohden. Korvausvastuun alentaminen 300 €:oon vahinkoa kohden on mahdollista erillisellä maksulla (20 € ensimmäiseltä alkavalta vuorokaudelta ja 10 € seuraavilta alkavilta vuorokausilta).

b) Mikäli Asiakas aiheuttaa vaurioita toiseen autoon, laskuttaa Vuokraamo Asiakasta toisen auton korjauskustannusten mukaan korvausvastuun ylärajaan asti, riippumatta siitä, korvaako Vuokraamon ajoneuvon liikennevakuutus vaurion.

c) Vuokraamo ei ole velvollinen korjauttamaan ajoneuvolle sattuneita vaurioita laskuttaakseen Asiakasta aiheutetuista vahingoista.

d) Asiakas on vastuussa kaikista auton käyttämisestä johtuvista yksityis- ja rikosoikeudellisista sekä viranomaismaksuista, kuten ylinopeudesta määrättävistä sakoista ja rikesakoista sekä pysäköintivirhemaksuista. Maksamattomista maksuista Vuokraamo perii veloitettavan summan lisäksi 50 €:n käsittelymaksun.

e) Asiakas on velvollinen korvaamaan auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset. Jos autolle tai Vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai auton käyttämisestä edellä olevassa kohdassa 6 kielletyllä tavalla taikka siitä että Asiakas on muuten olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vahingon kokonaisuudessaan. Vuokraaja vapautuu korvausvelvollisuudesta jos Vuokraamo saa täyden korvauksen vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

7. Auton tankkaus

Asiakas voi joko tankata auton itse tai vaihtoehtoisesti maksaa polttoaineveloituksen voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Mikäli Asiakas tankkaa auton itse, auto on tankattava lähimmällä mahdollisella huoltoasemalla ja tankkauksesta on esitettävä kuitti palautuksen yhteydessä. Autojen polttoainekulutus on ajotavasta riippuen n. 10 - 12 litraa / 100 km.

8. Vahinkotapaukset

a) Vahinko- ja varkaustapauksissa asiakkaan on otettava välittömästi yhteyttä Vuokraamon henkilökuntaan.

b) Liikennevahingon sattuessa asiakkaan on aina otettava yhteyttä Vuokraamoon ja täytettävä vahinkoilmoitus. Syyllisyyden ollessa epäselvä tai henkilövahingon sattuessa, asiakkaan on otettava välittömästi yhteyttä myös poliisiin.

9. Maksaminen

a) Vuokraamon hyväksymiä maksuvälineitä ovat lasku sekä käteinen. Käteismaksuissa summa pyöristetään lähimpään seuraavaan euroon.

b) Vuokraamolla on oikeus vaatia asiakkaalta vakuusmaksua ennen ajoneuvon luovutusta, jonka perusteella Vuokraamolla on oikeus laskuttaa kaikki tähän sopimukseen perustuvat riidattomat maksut.

c) Jokaiseen vuokrauskertaan voi liittää vain yhden tarjouksen tai edun.