Muuton vakuuttaminen

Muuton vakuuttaminen

Vahingoilta ei aina voida välttyä, vaikka niitä pyritään välttämään muuton huolellisella suunnittelulla, suojaamisella ja jatkuvalla henkilökunnan koulutuksella.

Suosittelemme aina muutettavien kohteiden ja tavaroiden huolellista suojaamista. Muutettavissa kohteissa kannattaa käyttää riittävästi lattian, seinien ja nurkkien suojia sekä muutettavat tavarat suositellaan pakattavaksi asianmukaisiin muuttolaatikoihin, pehmusteisiin ja muihin suojiin vahinkojen välttämiseksi.

Suomen Muuttofirma tarjoaa asiakkailleen kohteiden suojauspalveluja ja tavaroiden pakkauspalveluja ja -materiaaleja, mutta asiakas voi toteuttaa tämän myös itse. Tällöin asiakas vastaa itse riittävästä suojauksesta. Tutustu muutto-ohjeisiimme >>

Asiakkaalla kannattaa aina olla kotivakuutus, joka kattaa kuljetettaville tavaroilla sattuneita vahinkoja tai voit kysyä myös Suomen Muuttofirmalta erikseen vakuutustarjousta muuton ajaksi. Pyydä tarjous >>

Suomen Muuttofirmalla on henkilökunnan tapaturmavakuutus ja vastuuvakuutus, joka kattaa tietyin ehdoin kiinteistöille tapahtuneita vahinkoja ja kuljetettavien tavaroiden osalta korvausvelvollisuus määrittyy Suomen tiekuljetussopimuslain mukaan.

Kannattaa huomioida, että Suomen Muuttofirman korvausvastuu ja vakuutukset kattavat vain Muuttofirman oman henkilökunnan aiheuttamat vahinkotapahtumat. Mikäli olet suojannut ja pakannut tavarat itse puutteellisesti, tai osallistut muuttamiseen kantoapuna, eivät vakuutuksemme kata sellaisia tapaturmia ja vahinkoja.

Tiekuljetussopimuslaki

32 §
Tavaran katoamisesta tai vähentymisestä suoritettava korvaus
Tavaran katoamisesta tai vähentymisestä suoritettava korvaus on laskettava tavaran arvon mukaan, joka sillä oli kuljetettavaksi otettaessa paikkakunnalla, jossa se otettiin kuljetettavaksi. Arvo lasketaan tavaran käyvän arvon mukaan. Jos tavaralla on pörssihinta tai markkinahinta, lasketaan tavaran arvo kuitenkin tämän mukaan.

Kotimaisessa kuljetuksessa rahdinkuljettajan vastuu on rajoitettu 20 euroon tavaran kokonaispainosta puuttuvaa kiloa kohti. Vastuun enimmäismäärää voidaan tarkistaa valtioneuvoston asetuksella rahanarvon muutosta vastaavasti. (15.12.2000/1120)

Finlex, tiekuljetusopimuslaki>>

 

Kysy lisää vakuuttamisesta >>